خانم خاطره آیین

معرفی

درمانگر کودک و نوجوان
نویسنده کتاب سوگ در کودکان
سابقه ۸سال کار تخصصی در زمینه کودک و نوجوان
درمانگر اختلالات اضطرابی،خلقی و وسواس در کودکان
سابقه بیش از ۱۰۰۰ساعت تدریس در حوزه روانشناسی
دارای ۵۰۰ساعت گواهی آموزشی در حوزه روانشناسی

دوره های ایشان
!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.